چه کسانی شانس بیشتری در لاتاری دارند؟

696

مستند "پنج درپنج" به بررسی موضوع مهاجرت و غارت سرمایه های انسانی کشور های جهان سوم توسط کشور های بزرگ و قدرتمند می پردازد. لاتاری یکی از انواع ویزاهای مهاجرتی آمریکاست. در سینمامارکت تماشا کنید. cmmt.ir/4JD