تیپ های بدنی در بدنسازی - قسمت 2 فیتولوژی

2,844

تیپ های بدنی در بدنسازی - قسمت 2 فیتولوژی با اجرای احسان حبیبی نسب قبل از شروع بدنسازی باید تیپ بدنیت رو بشناسی تا بتونی برنامه غذایی و همچنین تمرینهای متناسب با تیپ بدنیت رو پیش بگیری!!

pixel