تامین بودجه ساخت بیمارستان ملارد

90
توکلی کجانی، فرماندار ملارد؛ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بیمارستان ملارد در اختیار دستگاه مجری ساخت بیمارستان قرار گرفته است محمودی، نماینده مجلس:اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت بیمارستانهای ملارد، شهریار و قدس/سهم بیمارستان ملارد ۲۵۰ میلیارد ریال به همراه ۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه شهروندان ملارد تا پایان امسال شاهد افتتاح بیمارستان ملارد خواهند بود
pixel