نشست اول مدیریت داده‌های پژوهشی: چالش‌ها و راه‌کارها (1400/6/17- زبان انگلیسی)

2
نشست علمی مدیریت داده‌های پژوهشی؛ چالش‌ها و راه‌کارها به همت گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز چهارشنبه 17 شهریور 1400 از ساعت 17 به صورت مجازی برگزار شد. سخنرانان: - دکتر کاترین آکرس سردبیر مجله انجمن کتابداری پزشکی (JMLA) از دانشگاه واین - دکتر داود خلیلی دبیر شبکه کوهورت ایران از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دکتر صدف قاجاریه سپانلو نماینده پرشین کوهورت از پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد RESEARCH DATA MANAGEMENT: CHALLENGES AND SOLUTIONS Presenters: Dr. Katherine G. Akers: Biomedical Research Data Specialist, Shiffman Medical Library, Wayne State University, Editor-in-Chief, Journal of the Medical Library Association, USA Dr. Davood Khalili: Research Associate Professor of Epidemiology, Prevention of Metabolic Disorders Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran Dr. Sadaf G. Sepanlou: Associate Professor of Epidemiology, Digestive Disease Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Iran September 8th, 2021 More info: https://en.tums.ac.ir/appraisetoraise/en/content/725/r
pixel