آزمایش تیک‌آف پهپاد Sparrow Jumper‍

795

آزمایشی کوتاه از پهپاد Sparrow Jumper که از پاهایی شبیه به پاهای پرنده‌ها برای پرواز و فرود استفاده می‌کند