زبان جهانی اسپرانتو

687
اسپرانتو 71 دنبال‌ کننده
687 بازدید
اشتراک گذاری
اسپرانتو، تنها زبان ساختگی بشر که به موفقیت جهانی دست یافته است. دیدگاه تنی چند از زبانشناسان و اسپرانتیست های سرتاسر دنیا در خصوص زبان جهانی اسپرانتو.
اسپرانتو 71 دنبال کننده
pixel