سختی سنج پرتابل کوپا - آموزش تعویض پرتابه پرتابگر

354
سختی سنج پرتابل کوپا Portable Hardness Tester D06 سختی سنجی غیر مخرب بر اساس روش لیب و طبق استاندارد ASTM A956-96 و سختی سنجی در تمام جهت ها را فراهم می آورد. سختی سنج دیجیتال پرتابل کوپا با دارا بودن هدهای مختلف برای پرتابگر، امکان سختی سنجی بر انواع سطوح اعم از تخت، محدب(کوژ)، مقعر(کاو) و سطوح چرخ دنده را ممکن می سازد. برای انجام اینکار کافی است هد و پرتابه ی پرتابگر را تعویض نمود و عمل سختی سنجی بر سطح قطعه را انجام داد. www.koopaco.com info@koopaco.com تلفن: 01133366282
pixel