اهدای جوایز سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال و بیست و ششمین دوره جایزه جهانی

1,143
طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری برگزیدگان كتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه جهانی كتاب سال معرفی شدند برگزیدگان سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری و بیست و ششمین دوره جایزه جهانی کتاب سال طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری معرفی و تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومی موسسه خانه كتاب، آثار برگزیده سی و ششمین دوره جایزه كتاب سال جمهوری اسلامی ایران سه شنبه ۱۶ بهمن ماه و طی مراسمی با حضور رئیس جمهوری در تالار وحدت در تهران، معرفی شدند.
pixel