پوسیدگی دندان در دوران بارداری

135

در این ویدیو به طور کامل در مورد پوسیدگی دندان در دوران بارداری صحبت شده است. پوسیدگی دندان در کودکان نیز کامل توضیح داده شده است. با ما هر هفته با یک ویدیو جدید آموزشی همراه باشید https://dmcc.pro/tooth-decay-during-pregnancy/