بهای هرچیزی رو باید پرداخت

94

توی زندگی هر چیزی یه ارزش خاصی داره. این یعنی باید یاد بگیریم تا وقتی بهای چیزی رو نپرداختیم، نمیتونیم به دست بیاریمش. جهان‌هستی از ما می‌خواد به اندازه‌ای که از زندگیمون کیفیت و لذت میخوایم، به همون اندازه حالمون رو خوب کنیم و احساسمون رو به سمت مثبت‌اندیشی تغییر بدیم و در آخر دستمون رو برای دریافت خواسته هامون به سمت جهان هستی دراز کنیم. اما ما فکر می‌کنیم که با همون اندک مثبت‌اندیشی که داریم میشه به زندگی درخواست داد.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده