ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سفرنامه فراق : سندی که نشان می دهد رجوی، صدای خانواده ها را با سنگ خاموش کرد

70
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، فیلم مربوطه به سال 1390 بر می گردد که به دستور رجوی، بلندگوی دستی خانواده سنگ زده شد تا صدای عشق خانواده به گوش اسیران نرسد؛ این نمونه ای از دموکراسی به شیوه مسعود رجوی جنایتکار بود.
فراق 75 دنبال کننده
pixel