آموزش کدهای حسابداری در نرم افزار حسابداری محک

4,648
در این فیلم نحوه تعریف , تغییر و حذف کد های حسابداری در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است .
pixel