مستند شیخ هاشم قزوینی

126

شیخ هاشم قزوینى از دوره نوجوانى به کسب علم پرداخت. او مقدّمات و ادبیات را در قزوین فرا گرفت و سپس، نزد استادان حوزه علمیه قزوین به ویژه حاج ملا على طارمى و آخوند ملا على اکبر، درس هاى فقه و اصول دوره سطح را آموخت و در همین شهرستان بود که فلسفه اشراق و مشاء را نزد استاد عالى قدر، سیّد موسى زرآبادى قزوینى فراگرفت. آن گاه براى تکمیل تحصیلات خویش به اصفهان مهاجرت کرد و در آن جا نزد مرحوم کلباسى و فشارکى که دو استوانه فقه شیعه به شمار مى رفتند، به کسب علم پرداخت و پس از شش سال، به قزوین بازگشت. www.hafeziyan.ir

حافظ اسرار
حافظ اسرار 4 دنبال کننده