دکتر رضا شجیع :فدراسیون همگانی مخاطب همگانی دارد ...

50

صحبت های دکتر رضا شجیع رئیس سازمان توسعه فعالیت بدنی در مورد همایش پیاده روی و وضعیت انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی در حاشیه همایش پیاده روی در مجموعه ورزشی انقلاب

لحظه 905 دنبال کننده
pixel