باستاره ها - قسمت پنجم: جناب مالک بن عبدالله و سیف بن حارث

24,441
جناب مالک بن عبدالله بن سریع همدانی و سیف بن حارث بن سریع همدانی غربت امام زمانشان برایشان بسیار سنگین و غمبار بود. اگر امام زمانم را بر خودم مقدم بدارم تنهایی او مرا خواهد کشت، غریبی اش را لحظه ای تاب نمی آورم. خداوندا مرا از من بگیر و او را در من بِدم که دمی از او دو صد مسیحا زنده بگرداند‌. با ستاره ها برگرفته از کتاب آئینه داران آفتاب
روزنه 722 دنبال کننده
pixel