گفتار درمانی،کاردرمانی در کلینیک و منزل تهران|09120452406بیگی|انواع کاردرمانی

90

انواع کاردرمانی و گفتاردرمانی در کلینیک ونک و منزل بیماران.گفتاردرمانی کودکان و بزرگسالان،کاردرمانی کودکان و بزرگسالان،کاردرمانی جسمی و ذهنی.همه خدمات کاردرمانی و گفتار درمانی با بیمه تکمیلی انجام می شود. .رزرو نوبت 09120452406 بیگی.https://gofkar.com

pixel