9- ساخت لبه کورین | ساخت پیشانی لبه قرنیز هلالی کورین

3,053
صفحات کورین پیش ساخته گرانکس در هر دو طول آن (پشت و جلو صفحه) دارای لبه های سراسری یکپارچه پولیش شده می باشد. پس از برش گرانکس به طول مورد نظر بایستی کناره های صفحه را (چه در معرض دید باشد و چه پشت دیوار پنهان شود) با لبه های کورین پوشاند. هر صفحه گرانکس بسته بندی شده دارای سه عدد نوار لبه به طولی برابر با عرض صفحات گرانکس می باشد که برای این کار استفاده می شود.
filimo
هم گناه - فصل 2 قسمت 4
%96
داستان سریال هم گناه (همگناه) فصل 2 قسمت 4 (قسمت 16) درباره خانواده بزرگ و قدیمی صبوری است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه هستند. آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel