داستان تکراری قیمت محصولات لبنی | بازار لبنیات کماکان پرتلاطم و نابسامان

49

داستان تکراری قیمت محصولات لبنی www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : در سایه نبود نظارت کافی، بازار لبنیات کماکان پرتلاطم و نابسامان است.

نیک رو
نیک رو 1.2 هزار دنبال کننده