اتوماسیون اداری پرنیان - قسمت چهارم - پیکربندی سیستم

421

در این ویدئو نحوه پیکربندی سیستم از طریق شیرپوینت 2010 به نمایش گذاشته شده است.

پرنیان
پرنیان 36 دنبال کننده