از نزدیک و شخصی با ستاره های سینما | دو پتل

3,004

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: گفت وگوی اختصاصی مجله W با دو پتل درباره ی چه گونه بازیگر شدنش و ناگفته هایی از میلیونر زاغه نشین

آرت تاکس
آرت تاکس 1.6 هزار دنبال کننده