معرفی و راهنمای باشگاه مشتریان

313
باشگاه مشتریان کارن به منظور سهولت مسیرهای ارتباطی با مشتریان با هدف افرایش وفاداری و رضایت مشتریان، آشنایی با سلایق مشتریان و اصلاح محصولات و جوایز با توجه به نیاز آنان طراحی شده است. مشتریان کارن با عضویت در باشگاه از مزایای استفاده بهتر از خدمات و جوایز شرکت و نیز آشنایی با محصولات جدید بهره مند خواهند شد. www.karenpharma.com/club
pixel