فیس بوک از خلق و خوی کاربرانش در انتخابات تاثیر گذاشت

434
در ۳ دقیقه ببینید چطور اطلاعاتی که فیس بوک از خلق و خوی کاربرانش به دست آورد روی انتخابات آمریکا تاثیر گذاشت
pixel