بسته آموزشی کامسول مولتی فیزیک COMSOL

525

بسته آموزشی نرم افزار کامسول، بصورت DVD یا بر روی یک فلش 8GB از سایت WWW.PARVINIT.IR قابل دسترس می باشد.