اصطلاحات انگلیسی مثل آب خوردن و خوابیدن

62
The Idioms "A piece of cake hit the sack" presented by Mohammad Reza Amouhosseini, An English Instructor, in Arad Education Center. اصطلاحات انگلیسی "مثل آب خوردن و خوابیدن " از زبان استاد محمدرضا عموحسینی. در مجتمع فنی مهندسی آموزشی آراد
filimo
سازهای ناکوک
%65
«سازهای ناکوک» اولین تجربه کارگردانی علی حضرتی بعد از تهیه کنندگی فیلم های سینمایی «خداحافظی طولانی»، «نیمرخ ها» (ساخته شادروان ایرج کریمی)، «یک قناری، یک کلاغ» (ساخته اصغر عبدالهی) و «اردک لی» (ساخته بهروز غریب پور) است. این فیلم قصه دو خواهر است که با ورود مردی عاشق، هویت اولی در آستانه فروپاشی و شخصیت دومی در مسیر جدیدی از خودشناسی قرار می گیرد.
pixel