روغن غیر تراریخته طبیعت

10,441
شرکت طبیعت که در سالهای گذشته کمتر از ۵ درصد محصولاتش دارای ترکیبات تراریخته بوده است، از دو سال پیش بر اساس مسوولیت اجتماعی خویش و دغدغه ای که از سوی مصرف کنندگان عزیز مطرح شد؛ برنامه ریزی برای حذف روغنهای تراریخته را آغاز نمود. به طور دقیق حذف روغن تراریخته سویا و جایگزین نمودن آن با روغن آفتابگردان، مستلزم تغییر فرآیند تولید و بهره گیری از تکنولوژی بالاتر بود. این کار بزرگ با یک سرمایه گذاری جدی از دوسال پیش آغار گردید و در زمستان سال گذشته، برای همیشه روغنهای تراریخته را از سبد محصولاتش حذف نمود.
pixel