رمضان ۹۸ شب هفتم امشب پناه آورده ام به تو یا موسی بن جعفر حیدر خمسه

192

امشب پناه آورده ام به تو یا موسی بن جعفر هیئت احرار الحسین علیه السلام ماه مبارک رمضان ۹۸ شب هفتم