داغترین‌ها: #آپارات کودک

دکتر روستا درمراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی

138
#دکتر_احمد_روستا؛ پدر علم بازاریابی ایران، در مصاحبه ای در حاشیه مراسم #نخستین_جایزه_ملی_یادگیری_الکترونیکی بیان کرد: زندگی فرآیند یادگیری، به کارگیری، و نتیجه گیری است./دنیای آینده دنیای فروپاشی چهار مرز است: زمان، مکان، انسان، سازمان./در یک پدیده یادگیری چهار عامل تعیین کننده هستند: یاد دهنده، یادگیرنده، موضوع یادگیری، فضا و محیط یادگیری./انسان پنج ویژگی دارد که توجه دنیای یادگیری الکترونیکی به این ویژگی ها، خود باعث رشد و پیشرفت میشود. انسان موجودی تازه پسند، تنوع طلب، تحول گرا، توسعه جو، و کمال یاب است
pixel