جعبه صادراتی ترانسفر09329059999

33
موارد استفاده: اصولا مخصوص ماهی و مرغ می باشد، اما در مواردی هم بابت میوه و حمل قطعات و ملزومات بعضی کارگاه ها خریداری شده است. . تماس: 02133382006-7 فکس : 02133382006 تلفن همراه:09121493724
pixel