پاسخ سردار سعید قاسمی این بار به احمدی نژاد !!!

5,392

کلیپ سخنرانی حاج سعید قاسمی در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در حرم شاه عبدالعظیم