تلاش قابل تقدیر آرات حسینی برای رکوردشکنی

9,234

تلاش قابل تحسین آرات حسینی برای شکستن رکورد روپایی

کلاکت اسپرت 11.4 هزار دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel