سوخته نگاری (پایروگرافی) روی چوب _ تهران _ مالک پروانه نیا _ 09102123718

558
هنری ناشناخته _ سوخته نگاری روی چوب _ پایروگرافی _ ماندگار تا قرنها _ قیمت مناسب به دلیل حذف واسطه _ هدیه ای فوق العاده زیبا و غیر منتظره _ پذیرش سفارش _ فروش آثار _ مالک پروانه نیا _ 09102123718 _ تهران _ صفحه من را در اینستاگرام ببینید : malek_pyrography
2 سال پیش
# هنر
pixel