واگذاری صد هزارمین مسکن به افراد دارای معلولیت

155
وحید قبادی دانا؛رئیس سازمان بهزیستی کشور
ایرنا 4.3 هزار دنبال کننده
pixel