داشبانک

62
دانشبانک 32 دنبال‌ کننده
62 بازدید
اشتراک گذاری
تجربه اساس ادراک، شیوه تفکر و شکل گیری رفتار است .در جامعه امروزی، فراگیران برای آموزش نیازمندند پدیده های علمی را به صورت واقعی و عینی یا مشابه آن ، تجربه کنند لذا نحوه تدریس بسیار پیچیده می شود. در این فرآیند ،ابزارهای آموزشی در چگونگی انتقال بهتر و موثرتر مفاهیم آموزشی به فراگیران ، در امر آموزش ، نقش تعیین کننده دارند. چون معنا و مفاهیم آموزشی را سریعتر منتقل می کنند و زمینه های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم آورده و آن را دائمی می کنند.
دانشبانک 32 دنبال کننده
pixel