دیتر بوهلن - اجرای زنده For The Children 1996

282

اجرای آهنگ For The Children توسط دیتر بوهلن در Gottschlaks haus party - تاریخ اجرا 08.09.1996 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 475 دنبال کننده
Monika Gamer

Monika Gamer

4 سال پیش
ولی من که تا الان صدا دیتر رو نشنیده بودم فقط صدای توماس بود بعضی وقت ها فکر می کردم دیتر لاله
مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ اگر به آهنگ های گروه بلوسیستم گوش بدید تماما با صدای دیتر بوهلن هستش . وقت کردید به سایت بیایید ، خوشحال میشیم
Monika Gamer

Monika Gamer

4 سال پیش
چ عجب ما صدای دیتر رو شنیدیم ولی خودمونیم ها چقدر صداش با صدای توماس فرق داره
مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ یکی از موفقیت های مدرن تاکینگ صدای زیر و خش دار دیتر بوهلن بود !