این سرنوشت ، پیانو و آواز با شعری از خیام

664

این سرنوشت: اثری به آهنگسازی مرتضی سروش نیا ،خوانندگی عبداله ساورعلیا ، نوازندگی پیانو رعنا حیدریان با شعری از حکیم عمر خیام ضبط استودیو پاپ 1387 جامی است که عقل آفرین می زندش صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش این کوزه گر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش