کولر سلولزی پلیمری نیروتهویه البرز +فیلتر ریزگرد نانو کربن

64

فیلتر نانو پلی کربنات مناسب کولر سلولزی پلیمری نیروتهویه البرز طراحی و تولید شده که مانع ورود هرگونه آلودگی ازجمله گرد و غبار ، ریزگرد ،حشرات و.... به داخل کولر شده و هوایی یونیزه شده را تحویل میدهد 09198706540 https://talaiy.ir https://www.instagram.com/garma_sarma/ https://t.me/abgarmkone