محمد رضایی

1,384

محمد رضایی هستم از خراسان شمالی طرح کسب و کار من پروار بندی گوسفند با روش ابداعی خودم هستم برای انجام طرح خودم نیازمند سرمایه 1 میلیاردی با دوره بازگشت 2 ساله هستم برای ارتباط با من به سامانه میدون بیایید http://meidoun.ir/home/share

میدون
میدون 433 دنبال کننده