مناظر طبیعت شگفت انگیز | طبیعت HD

1,158
طبیعت ، به معنای وسیع ترین ، معادل دنیای طبیعی ، جهان جسمی یا جهان مادی است. "طبیعت" به پدیده های دنیای جسمی و همچنین به طور کلی زندگی اشاره دارد. این در مقیاس از زیر اتمی تا کیهان است.
تازه شو 1.2 هزار دنبال کننده
pixel