سلسله مباحث دولت اسلامی (جلسه ششم)

33
سلسله مباحث دولت اسلامی توسط فقیه عالیقدر حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) برای مسئولین ، نمایندگان مجلس ، مدیران و صاحب نظران جامعه اسلامی
pixel