دستگاه کنترل تردد اثر انگشتی و کارتی

141

دستگاه کنترل تردد اثر انگشت و کارتی پالیزافزار مدل Virdi AC-F100 * دستگاه کنترل تردد دارای درگاه Wiegand، RS485، LAN و شبکه بیسیم WIFI * مجهز به کارتخوان بدون تماس و سنسور اثر انگشت ضد خش و آب خرید انواع دستگاه کنترل تردد در سایت پالیزافزار * https://www.palizafzar.com/fa/products/virdi-ac-f100/