چگونه محکم صحبت کنیم؟ (دکتر زند)

8,929
www.sokhanvaran.org کانون سخنوران محکم صحبت کردن و روان صحبت کردن دو بال و ستون اصلی و اساسی سخنرانی است. در مقاله چگونه روان صحبت کنیم به ابعاد و زوایای گوناگون روان بودن سخن پرداخته ایم و در این مقاله قصد داریم به جنبه دیگر سخنرانی یعنی محکم حرف زدن و قوام و استحکام سخن بپردازیم.
pixel