12. فناوری های همگرا و علوم شناختی: مهندس مسعود زمانی

1,212
زمانی که عبارت "علوم شناختی" را در فضای وب جستجو می کنیم اغلب تعریف آن را مبتنی بر فناوری های همگرا (NBIC) پیدا می کنیم! اکثر منابع، مهم بودن علوم و فناوری های شناختی را با توجه به جایگاه اهمیت فناوری های همگرا توضیح می دهند. در دوازدهمین اپیزود برنامه braincast با یکی از چهره های کلیدی آینده نگری تکنولوژی و مطالعات فناوری های همگرا به گفتگو پرداختیم. بررسی جایگاه علوم و فناوری های شناختی در میان چهار حوزه فناوری NBIC محور اصلی این گفتگوست.
braincast 231 دنبال کننده

دانيال نژادمعصوم

2 هفته پیش
عالی مخصوصا قسمت آپلود مغز و پلاسیبو افکت
braincast باعث افتخار است که مورد توجه شما قرار گرفته است. ادامه گفتگو با مهندس زمانی در با موضوع هوش مصنوعی در قالب دو اپیزود دیگر تقدیم خواهد شد. امیدواریم گفتگوهای حوزه هوش مصنوعی هم مورد توجه شما قرار بگیره
pixel