حضور آقای دکتر بزرگی در غرفه ی فدک گل و بازدید از کارهای استاد سمیر حمیدی

45
Fadakgolsiteservice 14 دنبال‌ کننده
45 بازدید
اشتراک گذاری
حضور آقای دکتر بزرگی رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران در غرفه ی فدک گل و باز دید از کارهای استاد سمیر حمیدی
Fadakgolsiteservice 14 دنبال کننده
pixel