ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 3 : تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای

3,810

ریاضی 9 - فصل 5 - بخش 3 توضیحات: تجزیه اتحاد مربع دو جمله ای پیشنیاز: ریاضی هشتم فصل 4 جبر و معادله، ریاضی نهم فصل 1 مجموعه ها و فصل 4 توان و ریشه « تلویزیون ریاضی » کیفیت HD و دسته بندی شده در وبسایت www.TvRiazi.com کانال تلگرام @TvRiazi

pixel