دیرین دیرین - ماسک و دستکش استفاده شده را در کوچه و خیابان رها نکنید

33,410
دستکش‌های خیابانی سرنوشت خوبی پیدا نمی‌کنند. آنها را در آغوش گرم سطل آشغال قرار دهیم.
دیرین دیرین DirinDirin 49.5 هزار دنبال کننده
pixel