راز روح خانم جانسون در جی تی ای وی / کپشن مهم

2,735
خب اول بگم که واسه پیدا کردن این زنیکه باید بین ساعت یازده تا دوازده شب بیاین رو این مکانی که مشخص کردم رو نقشه دوم این خانم جانسون 9 سال پیش توسط یک مرد کثافتی از کوه پرت شد پایین بین همین ساعات ایی که گفتم یه نکته ای هم بگم که بازنشر لایک و فالو فراموش نشه
MAX GAME 430 دنبال کننده
pixel