ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جایگاه هوش تجاری در کسب و کار و چشم انداز هوش تجاری

131
نقطه نظر فضل الله رفیع بخش ، مدیر روابط عمومی پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد درباره جایگاه هوش تجاری در کسب و کار ، کشور و چشم انداز هوش تجاری ؛ در اولین کنفرانس ملی کاربردی سازی هوش تجاری
بانک و صنعت 19 دنبال کننده
pixel