دومین همایش شعر فاطمی افغانستان«#عقیق_کبود»_1398

292

دومین همایش شعر فاطمی افغانستان«#عقیق_کبود» به روایت تصویر در ۴۰۰ ثانیه _ کاری از گروه رسانه‌ای انجمن هنر و ادبیات آیینی افغانستان/ @adabiatayniafg

pixel