423 کیلومتر با بوگاتی شیرون اسپرت

297
کاریو
کاریو 9 دنبال‌ کننده

بوگاتی شیرون اسپرت که پارسال معرفی شد، حداکثر سرعت 423 کیلومتر بر ساعت دارد. در این ویدئو حداکثر سرعت این خودرو ثبت می‌شود.

کاریو
کاریو 9 دنبال کننده