پارکور مهدی علیزمان ابادی عشق پارکور

922

یکی از خوبی شمیرانو هستم عاشق پارکور هستم زندگیم پارکوره خخخ

parkour_mahdi.pk
parkour_mahdi.pk 6 دنبال کننده
محسن

محسن

1 سال پیش
همیشه با تمرین و آموزش میشه موفق شد